آپارتمان

خ سرد خانه, کد ۱۲۱۴

جهت فروش
قیمت فروش ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۷ متر
سن بنا ۹
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فاز 2, کد ۱۲۱۳

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۱۳۱ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۱۲

جهت فروش
قیمت فروش ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۷ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۱۰

جهت فروش
قیمت فروش ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۹ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۰۹

جهت فروش
قیمت فروش ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۳ متر
سن بنا ۱۲
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

شهرک ناز, کد ۱۲۰۸

جهت فروش
قیمت فروش ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۴۰ متر
سن بنا ۱۳۳۰۰۰۰۰۰
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

خانه

خ اصلی فردیس, کد ۱۲۰۶

جهت فروش
قیمت فروش ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۱۵ متر
سن بنا ۲۰
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا