آپارتمان

فرديس, کد ۱۳۷۶

جهت فروش
قیمت فروش ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۹ متر
سن بنا ۱۶
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

زمین

سادات محله, کد ۱۳۷۵

جهت فروش
قیمت فروش ۱۴۵۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۳۶۳۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

ویلا

میدان ملارد, کد ۱۳۷۳

جهت فروش
قیمت فروش ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۰۰۰ متر
سن بنا پانزده
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

زمین

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۷۲

جهت فروش
قیمت فروش ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۵۰۰۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

, کد ۱۳۶۹

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۵۷ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۶۸

جهت فروش
قیمت فروش ۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۵ متر
سن بنا ۱۴
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ قريشي, کد ۱۳۶۷

جهت فروش
قیمت فروش ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۰ متر
سن بنا یکسال و نیم
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا