آپارتمان

شهرك ارم, کد ۱۳۵۴

جهت فروش
قیمت فروش ۲۳۲۵۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۵۵ متر
سن بنا ۱۵۰۰۰۰۰
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

سه راه حافظیه-بلوار ثابتی, کد ۱۳۵۱

جهت فروش
قیمت فروش ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۵۰ متر
سن بنا ۲۲۰۰
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

زمین

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۴۶

جهت فروش
قیمت فروش ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۰۰۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

تجاری

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۴۵

جهت فروش
قیمت فروش ۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۲۷۰ متر
سن بنا ۲
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ قريشي, کد ۱۳۴۴

جهت فروش
قیمت فروش ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۱۰ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

زمین

, کد ۱۳۴۳

جهت فروش
قیمت فروش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۰۰۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۴۰

جهت فروش رهن
قیمت فروش ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت رهن ۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۵ متر
سن بنا ۳
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا