آپارتمان

خ قريشي, کد ۱۳۳۹

جهت فروش
قیمت فروش ۸۶۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۲ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۳۸

جهت فروش
قیمت فروش ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۷ متر
سن بنا ۱۰
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خیابان دهکده, کد ۱۳۲۷

جهت فروش
قیمت فروش ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۸ متر
سن بنا ۴
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ قريشي, کد ۱۳۲۳

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۹۸ متر
سن بنا ۴ساله
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۱۹

جهت فروش
قیمت فروش ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۳ متر
سن بنا ۷
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ شهید داوری , کد ۱۳۱۸

جهت فروش
قیمت فروش ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۱۲ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

, کد ۱۳۱۱

جهت فروش
قیمت فروش ۱۳۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۵ متر
سن بنا ۱۳
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا