آپارتمان

13غربی, کد ۱۳۰۶

جهت فروش
قیمت فروش ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۲۰ متر
سن بنا ۲
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

بلوار ازادگان فردیس, کد ۱۳۰۲

جهت فروش
قیمت فروش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۴ متر
سن بنا ۸
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

ویلا

شهرک ناز, کد ۱۲۹۸

جهت فروش
قیمت فروش ۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۵۰۰ متر
سن بنا بازسازی شده
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۹۵

جهت فروش
قیمت فروش ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۹۰ متر
سن بنا ۱۲
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۹۴

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۸۰ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فلکه پنجم, کد ۱۲۸۴

جهت فروش
قیمت فروش ۲۲۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۱۰ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۷۵

جهت فروش
قیمت فروش ۹۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۰ متر
سن بنا ۴
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا