آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۲۷۴

جهت فروش
قیمت فروش ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۸ متر
سن بنا ۱۲
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۲۷۲

جهت فروش
قیمت فروش ۱۴۶۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۷ متر
سن بنا ۱۰
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۶۵

جهت فروش
قیمت فروش ۸۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۵ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۶۱

جهت فروش
قیمت فروش ۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۲۵ متر
سن بنا ۵
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

, کد ۱۲۶۰

جهت فروش
قیمت فروش ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۳۰ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

شهرک ناز, کد ۱۲۵۹

جهت فروش
قیمت فروش ۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۰ متر
سن بنا ۹ ساله
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

منظریه, کد ۱۲۵۵

جهت فروش
قیمت فروش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۵ متر
سن بنا ۹
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا