آپارتمان

فرديس, کد ۲۰

جهت فروش
قیمت فروش ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۱۷ متر
سن بنا ۱۰
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

زمین

فرديس.كانال غربي, کد ۱۸

جهت فروش
قیمت فروش ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۱۰۰۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا