آپارتمان

خ نسترن غربی, کد ۱۲۴۵

جهت فروش
قیمت فروش ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۹۹ متر
سن بنا ۱۲
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۲۴۳

جهت فروش
قیمت فروش ۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۰ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۴۱

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۱۰۶ متر
سن بنا ۴
تعداد اتاق ۱۸۵۵۰۰۰۰۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۳۷

جهت فروش
قیمت فروش ۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۶ متر
سن بنا ۷
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ نسترن غربی, کد ۱۲۱۸

جهت فروش
قیمت فروش ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۶ متر
سن بنا ۸ سال
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فردیس سه راه حافظیه, کد ۱۲۱۷

جهت فروش
قیمت فروش ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۵ متر
سن بنا ۳
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فلکه پنجم ـصاحب الزمان غربی, کد ۱۲۱۶

جهت فروش
قیمت فروش ۹۵۸۱۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۴ متر
سن بنا ۱۴ سال
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا