آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۴۰

جهت فروش رهن
قیمت فروش ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت رهن ۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۵ متر
سن بنا ۳
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

بلوار ازادگان فردیس, کد ۱۳۲۶

جهت رهن
قیمت رهن ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۵ متر
سن بنا ۵
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ سرحدی, کد ۱۳۲۰

جهت رهن
قیمت رهن ۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۳۰ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ قريشي, کد ۱۳۱۳

جهت رهن
قیمت رهن ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۵۷ متر
سن بنا نوساز
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۱۰

جهت رهن
قیمت رهن ۲۳۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۵۵ متر
سن بنا ۵
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

شهرک ناز, کد ۱۳۰۹

جهت رهن
قیمت رهن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۲۱۰ متر
سن بنا ۲
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

شقایق غربی, کد ۱۳۰۸

جهت رهن
قیمت رهن ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۸ متر
سن بنا ۲
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا