آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۹۰

جهت فروش
قیمت فروش ۳۹۰ تومان
مساحت ۷۰ متر
سن بنا ۱۵
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

خانه

خ چالوس, کد ۱۳۸۹

جهت فروش
قیمت فروش ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۵۵۴ متر
سن بنا ۳۰
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

زمین

0, کد ۱۳۸۸

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۳۰۰۰ متر
سن بنا ۰
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۸۶

جهت فروش
قیمت فروش ۳۹۹۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۹۵ متر
سن بنا ۱۳۹۷
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

تجاری

, کد ۱۳۸۵

جهت فروش رهن-اجاره
قیمت فروش ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت رهن ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۲۰۰۰ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

زمین

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۸۳

جهت فروش
قیمت فروش ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۰۰۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ قريشي, کد ۱۳۷۹

جهت فروش
قیمت فروش ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۳ متر
سن بنا ۴
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا