آپارتمان

تهرانپارس غربی, کد ۱۳۸۷

جهت رهن-اجاره
قیمت رهن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۵ متر
سن بنا ۱۰
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

تجاری

, کد ۱۳۸۵

جهت فروش رهن-اجاره
قیمت فروش ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت رهن ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۲۰۰۰ متر
سن بنا ۶
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۸۴

جهت رهن-اجاره
قیمت رهن ۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۰ تومان
مساحت ۶۱ متر
سن بنا ۱۳
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

اداری

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۵۹

جهت رهن-اجاره
قیمت رهن ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۵ متر
سن بنا ۴ سال
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۵۶

جهت رهن-اجاره
قیمت رهن ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۰ متر
سن بنا ۵
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۵۳

جهت رهن-اجاره
قیمت رهن ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۶۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۶ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۵۲

جهت رهن-اجاره
قیمت رهن ۳۱۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت اجاره ۰ تومان
مساحت ۸۵ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا